ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

محورها:

§ تغییر و بازنگری در نحوه فرآیند سرمایه گذاری‌های اقتصادی و عمرانی بخش‌های خصوصی و عمومی

§ گسترش حدود، مشارکت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و بازنگری در نحوه تعامل با جهان

§ توسعه فضای کسب و کار حاصل از برآیند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی به منظور جذب سرمایه های خارجی و ایجاد زمینه برای بهبود سرمایه گذاری داخلی

§ جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو ویژگی برخورداری از تکنولوژی و سیستم‌های روز هر صنعت و تامین منابع مالی به صورت سرمایه

§ امکان ادغام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور

§ فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذار داخلی از تخصص شرکت های سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های صنعتی مدرن و تکنولوژی های جدید

§ چگونگی ایجاد انگیزه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

§ اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصاد و  نیز  ایجاد  زمینه رشد و حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 

§ بهبود شرایط دیپلماتیک کشور در عرصه جهانی و اثر آن بر حضور فعالان خارجی در کشور

§ بررسی فرصت­های جدید سرمایه­گذاری در ایران در قالب برنامه­های خصوصی­سازی

§ فراهم نمودن فرصت واگذاری بنگاه­های دولتی در بسیاری از صنایع مادر و بزرگ کشور به بخش خصوصی و تعاونی

 

تاریخ درج : شنبه 27 مهر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 860
آخرين تاريخ بازديد :24 مرداد 1397  13:9
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :