ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

پیوندهای داخلی:

 

عنوان پیوند: سامانه ملی فهرست بها

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://sajat.mporg.ir/Profiling/Login

عنوان پیوند: اتحادیه حفاران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.inodu.ir/ir/

عنوان پیوند: معاونت راهبردی ریاست جمهوری

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http:// www.spac.ir

عنوان پیوند: منابع طبیعی و آبخیزداری

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http:// www.frw.org.ir

عنوان پیوند: سازمان حفاطت محیط زیست

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://doe.ir/Portal/home/default.aspx

عنوان پیوند: سازمان نظام مهندسی کشور

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http:// www.irceo.net

عنوان پیوند: مرکز پژوهشهای مجلس

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http:// rc.majlis.ir

عنوان پیوند: سامانه آمار تولید واحدهای صنعتی و معدنی

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://سامانه آمار تولید واحدهای صنعتی و معدنی

عنوان پیوند: پایگاه اطلاع رسانی معادن ایران و صنایع وابسته

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.iranmining.com

عنوان پیوند: معدن 24

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.madan24.ir

عنوان پیوند: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.mimt.gov.ir/

عنوان پیوند: کمیته ملی معدن

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.parsolang.com/Default.aspx?tabid=80

عنوان پیوند: انجمن شرکت های ساختمانی

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.acco.ir

عنوان پیوند: شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.nicico.com/

عنوان پیوند: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://rc.majlis.ir/fa/parliament

عنوان پیوند: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.iranmico.com

عنوان پیوند: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.impasco.com

عنوان پیوند: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.gsi.ir

عنوان پیوند: بانک صنعت و معدن

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.bim.ir

عنوان پیوند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.imidro.org

عنوان پیوند: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.mimt.gov.ir

پیوندهای خارجی:

 

عنوان پیوند: آژانس معدنکاری و تکنولوژی

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.infomine.com

عنوان پیوند: تکنولوژی معادن

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.mining-technology.com

عنوان پیوند: بانک اطلاعاتی معادن آفریقا

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.infomine-africa.com

عنوان پیوند: انجمن بین المللی مس آسیا و اقیانوسیه

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.copper.org.sg/

عنوان پیوند: اکتشافات پرفیری مس- طلا و اپی ترمال نقره-طلا

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.admiraltyresources.com.au

عنوان پیوند: انجمن زمین شناسی آمریکا

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.usgs.gov/

عنوان پیوند: انجمن مواد معدنی استرالیا

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ausimm.com.au

عنوان پیوند: انجمن معدنکاری کانادا

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.mining.ca

عنوان پیوند: انجمن بین المللی روی

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.zinc.org

عنوان پیوند: انجمن جهانی پتاس

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ipipotash.org

عنوان پیوند: انجمن بین المللی سرب

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ila-lead.org

عنوان پیوند: انجمن بین المللی مس

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.copperalliance.org

عنوان پیوند: انجمن جهانی زغال

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.worldcoal.org

عنوان پیوند: انجمن آزمایش و مواد آمریکا - ASTM

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.astm.org

تاریخ درج : چهارشنبه 24 مهر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 978
آخرين تاريخ بازديد :22 مرداد 1397  7:24
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :